การยกเลิกงานโกฟู้ด (GoFood)

 

กรณีคนขับเป็นผู้ยกเลิกงาน 

เมื่อคนขับมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกงาน คนขับต้องเลือกเหตุผลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โกเจ็กไม่แนะนำให้คนขับยกเลิกงานด้วยตนเอง เนื่องจากการยกเลิกงานจะทำให้อัตราการรับงานลดลง และส่งผลให้คนขับอาจจะไม่ได้รับอินเซนทีฟประจำวัน หากมีอัตราการรับงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ 

กรณีลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงาน

ในกรณีที่ลูกค้าเกิดปัญหาและมีความจำเป็นต้องกดยกเลิกงาน การยกเลิกงานของลูกค้า จะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการรับงานของคนขับแต่อย่างใด ยกเว้นบางกรณีที่ทำให้คนขับเสียอัตราการรับงาน เช่นลูกค้าไม่สามารถติดต่อคนขับได้ หรือคนขับเป็นฝ่ายยกเลิกออเดอร์เอง

รับงานอย่างไร ไม่ให้เสียอัตราการรับงาน

เหตุผลของการยกเลิกงาน

  1. ฉันรับงานโดยไม่ได้ตั้งใจ โกเจ็กแนะนำให้คนขับเตรียมความพร้อมและไตร่ตรองให้ดีก่อนกดรับงาน เพื่อที่จะไม่ต้องกดยกเลิกภายหลังและต้องเสียอัตราการรับงาน หรือหากไม่พร้อมให้กดปิดรับงานที่ปุ่มสถานะการรับงานก่อน
  2. เงินไม่พอจ่ายค่าอาหารทั้งหมด เพื่อไม่ให้คนขับต้องยกเลิกงานด้วยเหตุผลนี้ โกเจ็กแนะนำให้คนขับตรวจสอบยอดเงินของตนเองให้เพียงพอกับค่าอาหาร และตั้งค่าบริการอาหารให้ตรงกับยอดเงินที่มีอยู่ ซึ่งคนขับสามารถตั้งค่าได้ด้วยตนเอง
  3. ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ โกเจ็กไม่สนับสนุนให้คนขับกดยกเลิกงานเอง หากติดต่อลูกค้าไม่ได้ เราแนะนำให้คนขับกรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกงานผ่านช่องทางปุ่มช่วยเหลือ แล้วเลือกหัวข้อ “ฉันต้องการรายงานลูกค้า” > “ฉันไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการยกเลิกงานให้ และคนขับจะได้ไม่เสียอัตราการรับงาน
  4. รายการอาหารที่ลูกค้าสั่งหมด เราไม่สนับสนุนให้คนขับกดยกเลิกงานเอง เมื่อคนขับมาถึงร้านอาหารแล้วพบว่าอาหารที่ลูกค้าสั่งหมด คนขับต้องแจ้งลูกค้าว่า “อาหารที่ลูกค้าสั่งหมดครับ/ค่ะ” และให้ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงาน เพื่อไม่ให้เสียอัตราการรับงาน หลังจากนั้นให้คนขับแจ้งเข้ามาที่ปุ่มช่วยเหลือเลือกหัวข้อ “ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์” ตามด้วย “ปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าหรืออาหารที่ได้รับ” เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ารายการอาหารที่ลูกค้าสั่งหมด และทำเรื่องเพื่อขอค่าชดเชย หากลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นๆ ที่ราคาเท่ากันก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ 
  5. ร้านอาหารปิด  โกเจ็กไม่สนับสนุนให้คนขับกดยกเลิกงานเอง เมื่อคนขับมาถึงร้านอาหารแล้วพบว่าร้านอาหารปิด ให้คนขับปฏิบัติแบบเดียวกันกับข้อที่แล้ว แต่แจ้งว่า “ร้านที่ลูกค้าสั่งปิดทำการครับ/ค่ะ“ และให้ลูกค้าเป็นผู้ยกเลิกงาน หลังจากนั้นให้คนขับแจ้งเข้ามาที่ปุ่มช่วยเหลือเลือกหัวข้อ “ปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์” ตามด้วย “ปัญหาเกี่ยวกับร้านค้าหรืออาหารที่ได้รับ” เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าร้านค้าปิด และทำเรื่องเพื่อขอค่าชดเชย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการปิดร้านค้าดังกล่าว เพื่อให้ไม่กระทบกับคนขับท่านอื่นๆ ในงานต่อไป
  6. เหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลทั้ง 5 ข้อดังกล่าว เช่น ฝนตก หรือปัญหาด้านโทรศัพท์ เป็นต้น ขอให้คนขับระบุเหตุผลของการยกเลิกงานในครั้งนี้ให้ชัดเจน และต้องยอมรับว่า คนขับจะต้องเสียอัตราการรับงานด้วย 

 

 

กรณีอุบัติเหตุ หากคนขับเกิดอุบัติเหตุระหว่างรับงาน จนทำให้ไม่สามารถไปส่งงานได้

  • กรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ยังไปส่งอาหารได้ปกติ ขอให้คนขับแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง แต่ยังสามารถไปส่งอาหารได้ และอาหารจะส่งถึงภายในอีก xx นาที ลูกค้าจะได้ไม่ต้องยกเลิกงาน
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถไปรับงานต่อได้แล้ว ขอให้คนขับติดต่อกับลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ทางปุ่มช่วยเหลือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกงานล่าสุดให้กับคนขับ โดยแจ้งเข้ามาที่ปุ่มช่วยเหลือเลือกหัวข้อ “อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน”
ข้อควรระวังในการแจ้งให้ลูกค้ากดยกเลิก 

คนขับต้องบอกเหตุผลกับลูกค้าให้ชัดเจน เช่น ร้านอาหารปิด, อาหารที่ลูกค้าสั่งหมด เพราะว่าหากคนขับไม่แจ้งเหตุผลที่ถูกต้อง ลูกค้าอาจเกิดความสับสนแล้วกดยกเลิกงานโดยให้เหตุผลว่า “คนขับขอให้กดยกเลิก” ซึ่งจะให้คนขับเสียอัตราการรับงานได้ แม้ว่าลูกค้าจะยกเลิกให้ก็ตาม

การยกเลิกงานในกรณีร้าน Go-Biz

คนขับสามารถเข้าไปขอให้ทางเจ้าหน้าที่ยกเลิกงานให้ได้ ผ่านทางปุ่มช่วยเหลือคนขับ แล้วเลือกเหตุผลตามความเป็นจริง

ข้อควรรู้

รู้หรือไม่ว่า โกเจ็กมีการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งที่คนขับให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่และลูกค้า หากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า คนขับให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความจริงหรือข้อมูลเท็จ คนขับจะต้องถูกลงโทษจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพคนขับ


ถามมา – ตอบไป

ถาม : คนขับจะเสียอัตราการรับงานเมื่อใด?

ตอบ : เมื่อคนขับกดยกเลิกงานด้วยตนเอง ทุกกรณี

 

ถาม : กรณีลูกค้าไม่ยอมกดยกเลิกงานให้ คนขับต้องทำอย่างไร?

ตอบ : คนขับติดต่อเจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ทางปุ่ม “ช่วยเหลือ” ในแอปคนขับ พร้อมบอกเหตุผลที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอัตราการรับงานค่ะ

 

ถาม : หากคนขับมีอัตราการรับงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะมีผลอย่างไร?

ตอบ : คนขับจะไม่ได้รับอินเซนทีฟประจำวันในวันที่รับงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด


ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563